isct.ru

Новини

Будущее техникумов и колледжей под вопросом

12.11.2014 22:02 · Освіта
Студенты, обучающиеся по специальностям, которые правительство считает «непопулярными» могут лишиться государственной поддержки. Проект, призванный ликвидировать «устаревшие» специальности, предусматривает ликвидацию около сотни направлений обучения в отечественных техникумах и колледжах.

Каталог книг

Управління використанням капіталу
Оцінка вартості підприємства (бізнесу) (2009)
Ціноутворення (2008)
Ціноутворення (2003)
Упраління підприємством (процесний аспект) (1998)
Стратегічний менеджмент: цільове управління персоналом організацій (2002)
Інноваційний менеджмент (2001)
Проектний менеджмент (2001)
Міжнародний менеджмент (2002)
Методи управління (2003)
Мотивація і оцінка персоналу (2002)
Операційний менеджмент (2000)
Стратегічний кадровий менеджмент (2005)
Основи кадрового менеджменту (2004)
Управління бізнесом (2004)
Основи управління якістю (2002)
Інноваційний менеджмент (2004)
Управління трудовими ресурсами
Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації форм власності (1998)
Правові основи державного управління економікою України (2003)
Проектний аналіз (2000)
Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві (1998)
Економічний ризик: ігрові моделі (2002)
Міжнародні розрахунки та валютні операції (2002)
Економічна політика (2004)
Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств (2003)
Кількісні методи в управлінні інвестиціями (2000)
Паблік рилейшнз у бізнесі (2006)
Маркетингова політика комунікацій (2003)
Міжнародна інвестиційна діяльність (2002)
Історія економіки та економічних учень (2005)
Регулювання міжнародних фондових ринків (2000)
Планування на аграрному підприємстві (2004)
Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності (2005)
Мікроекономічна теорія виробництва і витрат (2003)
Інформаційне забезпечення менеджменту (2002)
Бухгалтерський облік у бюджетних установах (2001)
Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах (2003)
Мотивація персоналу (2002)
Система національних рахунків (2001)
Економіка праці (2001)
Внутрішній економічний механізм підприємства (2001)
Валютні операції (2001)
Державна служба (2003)
Бухгалтерський облік у банках України (2001)
Податковий менеджмент (2001)
Система макроекономічного рахівництва (1999)
Державне регулювання зайнятості (2003)
Організація консалтингової діяльності (2000)
Організація виробництва (2003)
Економіка зарубіжних країн (2005)
Управління розвитком персоналу (2002)
Бюджетний менеджмент (2004)
Звітність бюджетних установ (2005)
Стратегічне управління (2004)
Інформаційні системи в аграрному менеджменті (1999)
Фінансовий ринок (2001)
Аналіз регіональної економіки (2002)
Інформаційний маркетинг (2002)
Управління проектами
Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)
Інформаційні системи у фінансово-кредитних установах (1999)
Аналіз національної економіки (2003)
Фінансовий менеджмент банку (2004)
Ринок цінних паперів (1998)
Фондовий ринок (1999)
Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (1999)
Рекламний менеджмент (1998)
Історія економічних учень (1999)
Основи охорони праці (2003)
Економічна історія (2000)
Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві (1998)
Менеджмент: прийняття рішень і ризик (1998)
Портфельне інвестування (2004)
Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)
Інформаційні системи і технології в статистиці (2003)
Система економічних законів і категорій (2005)
Облік видів економічної діяльності
Аналіз банківської діяльності (2002)
Аудит в агро-промисловому комплексі
Статистика праці
Менеджмент: прийняття рішень і ризик
Портфельне інвестування
Реклама
Соціальна економіка (2003)
Державне регулювання економіки (2006)
Менеджмент інвестиційної діяльності (2003)
Фінансова діяльність підприємства (2000)
Розміщення продуктивних сил України (1998)
Міжнародна торгівля (2001)
Основи економічної теорії (2003)
Управління проектами (2006)
Економічна теорія (2003)
Сучасна економіка (2005)
Макроекономіка (2005)
Аналіз національної економіки (2003)
Основи економічної теорії (2001)
Антикризове управління підприємством (2005)
Аналіз банківської діяльності (2003)
Менеджмент
Международные отношения и внешняя политика СССР
Маркетинг (2006)
Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства (2006)
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств (2004)
Фінансовий менеджмент (2005)
Фінанси підприємств
Сучасні економічні системи (2006)
Теорія бухгалтерського обліку (2001)
Бухгалтерський внутрішньогосподарський облік (1998)
Бухгалтерський облік (1998)
Теорія бухгалтерського обліку (2004)
Управління персоналом (2003)
Стратегічний менеджмент (2006)
Організація маркетингової політики на підприємстві (2004)
Маркетинг (2002)
Основи економічних знань (2001)
Основи економічної праці (2000)
Історія економічних учень (2005)
Менеджмент туризму
Фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент (2003)
Теорія фінансів (2000)
Управління персоналом фірми (2003)
Політична економія (1999)
Менеджмент (2002)
Організація туристичної діяльності в Україні
Монетаризм
Охорона праці
Організаційний розвиток підприємства
Державне управління в Україні
Страхова справа (2002)
Методологія соціально-економічного пізнання
Податкова система та шляхи її реформування (2001)
Менеджмент (1998)
Маркетинг
Міжнародний маркетинг (2004)
Економіка підприємства (2002)
Бізнес-планування (2006)
Міжнародна економіка (2000)
Грошово-кредитні системи зарубіжних країн (2005)
Маркетинг (2004)
Маркетинг (2004)
Конкурентоспроможність підприємства
Міжнародний ринок грошей і капіталів
Митна справа в Україні
Макроекономіка
Україна у міжнародних відносинах XX століття
Основи охорони праці
Международные экономические отношения
Антикризове управління підприємством
Маркетинг в туризме
Інноваційний менеджмент
Основи менеджменту (2014)
potenzmittel ohne rezept